Ekip Kaynak Yönetimi (CRM)

Yazar :

CRM, EkipKaynakYönetimi

Açıklama

CRM yani Ekip Kaynak Yönetimi, hatayı azaltıp, stresi önleyerek ve verimliliği artırarak uçuş ekibi personellerinin güvenli ve verimli bir faaliyet yapması için mevcut tüm kaynakların etkin kullanımıdır.

CRM, modern jet uçaklarına karakutuların ve kokpit ses kayıt cihazlarının getirilmesiyle ortaya çıkan uçak kazalarının nedenlerine yönelik yeni kavrayışlara cevap olarak geliştirilmiştir. Bu cihazlardan toplanan bilgiler, birçok kazanın, uçağın veya sistemlerinin teknik bir arızasından ya da ekibin hava taşıtı kullanma becerilerinin yetersizliğinden veya teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığını; bunun yerine ekibin bulundukları duruma uygun şekilde tepki veremeyişlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Örneğin, ekip üyeleri ve diğer taraflar arasındaki yetersiz iletişim, durumsal farkındalık kaybına, uçaktaki ekip çalışmasında bozulmaya ve nihayetinde ciddi bir olayla veya ölümcül bir kazayla sonuçlanan yanlış bir karara veya bir dizi kararlara neden olabilir.

Dinamik uçuş simülatörlerinin eğitime bir yardımcı malzeme olarak yaygın şekilde kullanılması, uçak kazalarının nedenleri hakkındaki çeşitli yeni teoriler üzerinde deneysel koşullar altında çalışılmaya olanak sağlamıştır. Bu sonuçlara dayanarak ve ekip becerilerindeki bariz eksikliği gidermek amacıyla, çoğu havayolu tarafından kokpit yönetimi tekniklerine ek eğitimler getirilmiştir. Bir deneme ve geliştirme sürecinin ardından, yeni eğitimin benimsediği teknikler toplu halde CRM olarak bilinir hale geldi. CRM konseptinin önemi ve eğitimin daha güvenli ve verimli hava taşıtı faaliyetlerini teşvik etme konusundaki faydası artık dünya çapında kabul görmektedir.

CRM, iletişim, durumsal farkındalık kaybı, problem çözme, karar verme, takım çalışması ve bu alanların her birinin içerdiği tüm mevcut alt disiplinler de dahil olmak üzere çok çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kapsar. CRM’i oluşturan unsurlar yeni değildir, ancak havacılık başladığından beri, genellikle “Havacılık”, “Kaptanlık”, “Ekip İşbirliği” vb. gibi daha genel başlıklar altında kabul edilmiştir. Ancak bu terimler geçmişte resmi bir şekilde tanımlanmamış, yapılandırılmamış veya ifade edilmemiştir ve CRM bu eksikliği gidermeye yönelik bir girişim olarak görülebilir. Bu nedenle CRM, güvenliği artırmak ve uçuş operasyonlarının verimliliğini artırmak için mevcut tüm kaynakları (ekipman, prosedürler ve insanlar) optimum şekilde kullanan bir yönetim sistemi olarak tanımlanabilir.

CRM, bir uçağı uçurmak ve işletmek için gereken teknik bilgi ve becerilerle değil, daha çok uçuşu organize bir havacılık sistemi içinde yönetmek için gereken bilişsel ve kişilerarası becerilerle ilgilenmektedir. Bu bağlamda bilişsel beceriler, durumsal farkındalık kazanmak ve sürdürmek, problem çözmek ve karar almak için kullanılan zihinsel süreçler olarak tanımlanmaktadır. Kişilerarası beceriler, takım çalışmasıyla ilgili çeşitli davranışsal faaliyetler ve iletişimler olarak kabul edilir. Havacılıkta, diğer yaşam alanlarında da olduğu gibi, bu beceri alanları genellikle birbirleriyle örtüşür ve aynı zamanda gerekli teknik becerilerle de örtüşürler. Dahası, bunlar sadece çok mürettebatlı uçaklarla sınırlı değillerdir; görevlerini başarıyla tamamlamak için sürekli olarak diğer uçaklarla ve çeşitli yer destek kuruluşları ile koordine olmaları gereken tek pilotlu uçuşlarla da ilgilidirler.

(Yukarıdaki paragraflar, the CRM Standing Group of the Royal Aeronautical Society (RAeS) tarafından hazırlanan bir bildiriden alınmıştır.)

CRM’de sınıf eğitimi simülatör yeniden değerlendirme eğitimi ile birlikte verilmelidir. Hat Uçuşlarına Odaklı Uçuş Eğitimi (LOFT), başarılı bir şekilde üstesinden gelebilmek için genellikle CRM prensiplerinin uygulanması gerekecek olan gerçekçi senaryolara verilecek tepkileri içerir. Bu sebeple LOFT’un CRM ile entegrasyonu oldukça önem taşır. LOFT detayları çoğu ticari işletme uçak tipi eğitiminin standart bir bileşeni haline gelmiştir.


ICAO ve EASA Yönetmelikleri

İşletmeciler devletleri tarafından onaylanan bir yer ve uçuş eğitimi programı hazırlamalı ve sürdürmelidir … Eğitim programı … insan performansıyla ilgili bilgi ve beceri eğitimi içermelidir … (ICAO Ek 6 Kısım 1 Bölüm 9 Paragraf 9.3.1)

Tüm uçuş ekibi üyelerinin, başlangıç, tekrarlayan eğitimler ve komuta atanmaları da dahil olmak üzere, kariyerlerinin çeşitli aşamalarında CRM eğitimini tamamlamaları gerekir. Eğitim onaylı eğitmenler tarafından yapılmalı ve Şirket Uçuş İşlemleri El Kitabında detaylandırılması gereken onaylanmış müfredatları takip etmelidir. (Bkz. IR-OPS ORO.FC.115 ve ORO.FC.215; ayrıca bkz. IR-OPS ORO.FC.115 ve ORO.FC.215 için Kabul Edilebilir Uygunluk ve Rehberlik Araçları). (EU-OPS için bkz. Alt Bölüm N: EU-OPS 1.940, sonraki paragraflar ve ilgili ek materyaller)

EASA, 2018’de CRM Eğitim Uygulamalarına ilişkin Güvenlik Teşviki materyali yayınlamıştır. Amaç, CRM konusunda önerilen uygulamaları ve bilgileri paylaşmak ve hem CRM eğitim sorumluluklarına sahip Hava İşletmeleri hem de gözetim sorumluluklarına sahip Yetkili Otoriteler için CRM eğitiminin geliştirilmesini teşvik etmektir.

Kaynak Metin: Crew Resource Management (CRM)


Çevirmen Yazar: Macide Nur Atagün

Kaynakça:

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog