Havacılık Şirketleri Gibi Büyük Şirketlerde Mobbing

Yazar :

Bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışlarda bulunduğunda ve bu çalışanın kendilerini güvende hissetmesini ve görevlerini yerine getirmesini zorlaştığında (yıldırma) mobbing meydana gelir.

Mobbing Örnekleri

 • Belirli bir çalışan hakkında bir söylenti yaymak
 • Çalışanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmak
 • Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya çalışmak
 • Konuşurken sözünün kesilmesi
 • Küskünlükler
 • Yok sayılma
 • Lakap takma
 • Görmezden gelme
 • Yapılan işin sabote edilmesi
 • Sürekli suçlanma ve eleştirilme
 • Uygunsuz şakalar yapılması
 • Statünün küçümsenmesi
 • Cinsel tacize maruz bırakılması
 • Sözlü ya da yazılı tehdit
 • Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme
 • Motivasyonun kırılmaya çalışılması
 • İş performansının dışında işler verilmesi
 • Alışılmış iş düzeni bozularak farklı işlere yönlendirilmesi

Mobbing’in Aşamaları

Mobbing aşamaları şu şekilde gözlemlenmektedir.

İlk olarak, tetikleyici bir olay ortaya çıkar.

İkinci olarak, taciz niteliğindeki davranışlar gelişir ve bunlar süreklilik arz etmeye başlar. Mağdur bu süreçte kendini yalnız ve işe yaramaz hissetmeye başlar.

Üçüncü aşamada, mobbing uygulanan kişinin işi dolayısıyla değil, kişisel özellikleri dolayısıyla baskı altına alınması gözlemlenir.

Son aşamada, kişi çalışma yaşamından kendini uzak hisseder. Bu durumda mobbing uygulayan kişi ya da kişiler için bu durum ulaşılmış bir amaç haline gelmiş olur.


Bize Mobbing Vakası Gelirse Yapılabilecekler Neler?

Kişiselleştirmeme: Mobbing yapan kişinin söylediklerini kendi kişiliğinden ziyade mobbing yapan kişi ile ilgili olabileceğini bilmek.

Gerçek ve Yorum Ayrımı: Gerçek (fact) ile yorum (interpretation) arasındaki farkı bilmek. Örneğin; “kağıdı elimden çekti” bir gerçektir. “Benim yapamamamı istedi” bir yorumdur.

Gerçekleri Dökümanlaştırma: Yapılan mobbingin tüm adımlarını ve gerçeklerini dökümanlaştırmak.

Doğrudan İletişim Yöntemleri (Geri Bildirimleşme): Geri bildirim verilirken önce gerçek (fact) sonra bunun olası etkileri (impact) sonra neyi farklı yapabileceği ile ilgili fırsat (opportunity) tanımak gerekir. Mobbing yapan kişiyle doğru geri bildirim vermeyle ile ilgili iletişime geçmeye teşvik etmek.

Şirketin Prosedürleri Hakkında Bilgi Toplama: Şirketin prosedürlerini araştırmak.


Yazan: Psk. Arınç Sönmez

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog