Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Yazar :

havacılık, havacılık yönetimi,lisans eğitimi

Havacılık Yönetimi Bölümü Nedir?

Havacılık Yönetimi-1
Havacılık Yönetimi-1

Havacılık Yönetimi bölümü havacılık alanında devlet ve özel sektörün nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir lisans programıdır. Öğrenciler bu amaca hizmet etmek için yetiştirilmektedirler. Mezunların çeşitli çalışma alanları vardır. Mezunlar havayolları, havaalanları, yer hizmeti işletmelerinin yönetim işletme ve diğer alanlarında, aynı zamanda Özel İşletmeler, Hava Alanları, Hava Ulaştırma, Yolcu Hizmetleri, Kargo hizmetleri, Havaalanı planlaması, Uçuş pazarlaması, Uçuş operasyon planlaması gibi alanlarda da görev alabilirler.

Adı geçen bölümlerde çalışmakta olan elemanların niteliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması da amaçlanır ve elemanların niteliklerini arttıracak şekilde donatılması sağlanır. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için nitelikli bir eleman ekibine ihtiyaç vardır. Hava taşımacılığının önemi son yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır ve bu yüzden günümüzde gittikçe büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. Havacılık yönetimi lisans programı birçok lisans programları ile İşletme, Hukuk, İnsan Kaynakları, Pazarlama gibi ortak yönleri bulunan bir programdır. 

Havacılık Yönetiminin avantajlarından bahs edersek burada öğrenciler öğrenim gördüğü süre zarfında uzman öğretim kadrosu sayesinde sektörün en üst seviyede konularına hakim olacak şekilde yetiştirilmektedir.


Havacılık Yönetimi Bölümünde ne gibi dersler vardır ve içerikleri nelerdir?

Havacılık Yönetimi-2
Havacılık Yönetimi-2

 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ

Dünyada Sivil Havacılığın Gelişimi; Sivil Havacılık Uygulamalarının Tanımı ve Sınıflandırılması; Uluslararası Sivil Havacılık Sistemi: Organizasyonlar, Konvansiyonlar, Kurallar, İkili anlaşmalar, Hava trafik hakları; 2920 Şayili Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Ekleri: SHY0-6A (ticari havacılık), SHY-6B (genel havacılık); Türk Sivil Havacılık Sistemi; Havaalanlarının ve Elemanlarının Tanımı: Uçuş hattı ve terminal hattı tesisleri, Terminal dizaynı.

 

YOLCU HİZMETLERİ

Yolcunun Tanımı; Kıymetli Dokümanların Taşınması; Bagajların Taşınması; Yolculuk Üzerindeki Ara Noktalar: Stopover (duraklama), Transfer (uçak değiştirme amacıyla yapılan duraklama), Transit (aktarma); Yolcu Biletinde Dikkat Edilmesi Gereken Özel Hususlar; Özel Ücrete Tabi Biletler; Özel Ücrete Tabi Bagajlar; Parça Sistemi ile Taşımacılık; Excess (Fazla) Bagaj Taşıma Usulleri; Evcil Hayvanların Taşınma Usulleri; Kabin Bagajı ile İlgili Kurallar; Endorsment (Biletin Onaylanması); Reissue.

 

İŞLETME

İşletmelerinin türleri, Turizm işletmelerinin Özellikleri, Turizm işletmeleri için stratejik planlama süreci, Durum analizi, Turizm işletmelerinin işlevleri, Turizmle ilgili girişimcilik işlemleri, Turizm işletmelerinde yatırım işlemleri, Turizm işletmelerini ilgilendiren Yasal düzenlemeler ve ilgili kurumlarla ilişkiler, Turizm Meslek Birlikleri ve Turizm işletmeciliği açısından üye olunması gereken kuruluşlar, Turizm işletmelerini etkileyen çevrede yer alan faktörler ve Kurumlar.

 

İKTİSATA GİRİŞ

Ekonomik Sistemler,Üretim Teorisi, Piyasa Mekanizması, Firma Teorisi, Fayda Teorisi, Arz, Talep  ile ilgili bilgiler verilmektedir.

 

SİVİL HAVACILIK KURALLARI

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Tanıtımı; Birleşik Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) Tanıtımı: Tam üye ülkeler, Aday üye ülkeler; Birleşik Havacılık Gereklilikleri (JAR) Tanıtımı; JAR-OPS, JAR-145, JAR-66 ve JAR-147 Gereklilikleri Arasındaki İlişki; JAR-66 Onaylayıcı Personel Gerekliliğinin Detaylı Anlatımı; JAR-145 Onaylı Bakım Kuruluşları Gerekliliğinin Detaylı Anlatımı; JAR-OPS Ticari Hava Taşımacılığı Gerekliliğinin Anlatımı: Genel bilgiler ve Subpart M içinde yer alan bakım sorumluluğu; Hava Aracı Sertifikasyonu; Ulusal ve Uluslararası Gereksinimler.

 

HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ

Havacılık terminolojisi, havacılık alfabesi, havacılık terimleri ve kısaltmaları, havacılık freyzyolojisi konuları uygulamalı olarak işlenir. Sivil havacılık frezyolojisine ilişkin tanımlar,  terminal, apron, kabin ve uçuşla, ilkyardım ile ilgili İngilizce bilgiler verilmektedir.

 

METEOROLOJİ 

Atmosferin yapısı, sıcaklıklar, atmosferik basınç, yoğunluk, uluslararası standart atmosfer,(ISA) yükseklik, uçuş seviyeleri, rüzgarlar, türbülans, rutubet, yağış türleri,yağmur, hava kütlesi ve cephelerle vb. uçuşla ilgili bilgiler verilmektedir.

 

HAVAYOLU YÖNETİMİ

Havayolu Taşımacılığında Sistem Yaklaşımı; Havayolu İşletmeleri ve Havayolu Taşımacılığı Hizmeti: Havayolu işletmeleri, Havayolu pazarı, Arz ve talep; Havayolu İşletmelerinin Maliyet Yapısı; Havayolu Yönetim ve Organizasyonu; Havayolu İşletmelerinin İşlevsel Bölümleri; Havayolu İşletmelerinde Faaliyet Süreci; Havayolu İşletmelerinin Ağ Yapısı: Doğrusal hat yapısı, Çapraz hat yapısı, Topla & Dağıt sistemi; Küresel Havayolu İşletmesi Kavramı; Havayolu İşbirlikleri; Havayolu Taşımacılığının Gelişimi; Havayolu İşletmelerinde Yeni Yönetim Yaklaşımları; Havayolu İşletmeleri ve E-Ticaret; Havayolu Kargo İşletmeleri.

Önerilen Ders Kaynakları: Doganis, Rigas. (2001). The Airline Business in the Twenty-first Century. London: Routledge. Doganis, Rigas.(1991) Flying Off Course: The Economics of International Airlines. İkinci basım. London:Routledge. Hanlon, Pat. (1999) Global Airlines:Competition in a Transnational Industry. İkinci basım. Oxford: Butterworth Heineman. Koçel, Tamer. (1999) İşletme Yöneticiliği. Yedinci basım. İstanbul:Beta. Radnoti George. (2001) Profit Strategies for Air Transportation. New York: McGraw-Hill.

 

HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ

Tanımlamalar; Kısaltmalar; Hava Kurallarının Uygulanabilirliği; Hava Kurallarının Ülkesel Uygulanışı; Hava Kurallarının Uyarlanması; Hava Kurallarının Uyarlanması İçin Sorumluluk; Çarpışmalardan Sakındırma; Yakınlık; Kesişen Geçiş; İniş; Uçak Tarafından Yakılan Işıklar; Uçuş Planları; Uçuş Planının Uygunluğu; Uçuş Planının İçeriği; Uçuş Planının Doldurulması; Sinyalizasyon; Görerek Uçuş Kuralları; Aletli Uçuş Kuralları; Minimum Uçuş Seviyeleri İrtifası; Görerek (VFR) Uçuş İçin Aletli (IFR) Uçuşun İptali; Sivil Uçakların Önlenmesi ve Eskortluk; Kanunsuz Girişim. Önerilen Ders Kaynakları: ICAO Annex 11-Air Traffic Services ICAO Annex 2-Air Traffic Rovles ICAO Doc 4444-ATM ICAO Annex 6- AIP


TEHLİKELİ MADDELER

 • Tehlikeli Maddeler Eğitimi ve Kuralların Tarihçesi
 • Taşımacılık Modlarına göre Tehlikeli Madde taşımacılığı
 • Tehlikeli madde taşımacılık kurallarının Havayollarında uygulanması
 • Onaylı-Muafiyetli Taşımalar
 • TM kurallarının uygulanmadığı durumlar- Genel Taşıma Gereklilikleri
 • Tehlikeli Madde Limitleri
 • Tehlikeli Madde Sınıfları
 • Taşıyıcı ve gönderici Sorumlulukları
 • Paketleme
 • Etiketleme ve işaretleme
 • Acil Durum Prosedürleri-Raporlama

 

 

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS)

Havacılık Faaliyetlerinde Emniyet Kavramı: Risk ve emniyet kavramları, Hava aracı kazaları ve olaylar, Emniyetin ölçülmesi; Emniyeti Etkileyen Faktörler: Sivil havacılık sistemi, Hava

aracı kazalarının nedenleri; Kaza Kırım İncelemesi. Havacılık Emniyetinde İnsan Faktörleri; Havacılık Güvenliğinin Tarihçesi; Güvenlik ile İlgili Tanımlar; Uluslararası Kuruluşlar ve Mevzuat; Ulusal Kuruluşlar ve Mevzuat; Havaalanı Güvenlik Sahaları ve Çeşitleri: Hava  alanı genel güvenliği, Apron güvenliği, Uçak güvenliği; Bagaj, Posta ve Kargo Güvenliği; Havaalanı Fiziki Güvenlik Tedbirleri; Yolcu Terminal Binasında Güvenlik Tedbirleri; Yolcu Terminal Binasında Güvenlik Sistemleri; Güvenlik Açısından Terminal Binası Tasarımının Önemi; Güvenliğin Sağlanmasında İnsan Faktörü. Yolcu Emniyeti; Havacılık Emniyetinde Örnek Olaylar; Örgütlerde Emniyet Kültürünün Geliştirilmesi;

 

YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Yer Hizmetlerinin Gelişimi; Yer Hizmetleri Kavramı ve Kapsamı; Yer Hizmetleri ile İlgili Taraflar: Yer hizmeti sunanlar, Havaalanları, Havayolu işletmeleri, Diğer hava taşıyıcıları, Yolcular, Yük sahipleri, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar; Yer Hizmetleri ile İlgili Düzenlemeler: Uluslararası anlaşmalar, Yasalar, Yönetmelikler; Yer Hizmetlerinin Sınıflandırılması; Yer Hizmeti İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon: Yer hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi ve denetimi; Yer Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri; Yer Hizmeti Uygulamaları: Uçuş, yolcu ve yük ile ilgili yer hizmetleri; Dünyada Yer Hizmeti Uygulamalarından Örnekler; Türkiye’de Yer Hizmeti Uygulamaları.

 

İŞ HUKUKU

Bu derste, İş hukukuna ait genel kavramlar, bireysel iş hukuku, hizmet sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi,  kıdem tazminatı, çalışma süreleri, iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt kavramları gibi konularda bilgi verilir. Ders araştırma ve tartışma ağırlıklıdır.

 

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI

Türk Ulaştırma Sistemi: Ulaştırma alt sistemlerinin tanıtımı ve karşılaştırılması; Hava Ulaştırması: Hava taşımacılığının yapısı, Hava taşımacılığının ekonomik ve sosyal etkileri ve yararları; Hava Ulaştırmasının Unsurları: Hava taşımacılığı işletmeleri, Havaalanları, Havacılık hizmetleri, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Müşteriler; Hava Taşımacılığı ile İlgili Düzenlemeler: Dünyada Hava Taşımacılığı; Türkiye’de Hava Kargo Taşımacılığı.

 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TZY Giriş ve Önemli Kavramlar/ TZ Üretim ve Envanter Yönetimi Fonksiyonları/ TZ Taşıma ve Dağıtım Fonksiyonları/ Kamçı Etkisi-Beer Game/ TZ İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fonksiyonları/ TZY Dış Kaynak Kullanımı/ TZ Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi/ TZ Yönetiminde Temel Sorunlar/ TZY Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi/ TZ Ağı Tasarımı ve Modellemesi/ TZ Optimizasyon Modelleri/ Proje sunumu ve değerlendirmesi

 

KÜTLE VE DENGE

Tanımlamalar, kütle ve denge teorisi, uçakta kütle ve dengeyi etkileyen faktörler, yükleme, mürettebat ağırlık değerleri, yolcu ve bagaj ağırlık değerleri, JAR Ops1 gereksinimleri, kütle ve denge dokümantasyonları

 

HAVA HUKUKU

Hava Hukukuna Giriş; Uluslararası Anlaşmalar ve Organizasyonlar: Chicago Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Varşova Konvansiyonu ve Taşıyıcının Sorumluluğu, La Hey Konvansiyonu, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı, Eurocontrol, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği, Avrupa Birliği Havacılık Düzenlemeleri; Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Havaaracı: Kavram ve Çeşitleri, Hava aracının Hukuki Mahiyeti, Hüviyeti, Taabiyeti, Sicili, Mülkiyeti; Hava aracı İşleticisi: İşletenin Sorumluluğu, İşletenin Sigorta Yükümlülüğü; Hava Taşıma Sözleşmesi; Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri.

 

HAVAALANI YÖNETİMİ

Havaalanı Sahiplik ve Yönetim Şekilleri; Havaalanlarında Özelleştirme; Havaalanları ile İlgili Altyapı Sorunları; Havaalanlarının Ekonomik ve Finansal Özellikleri; Havaalanlarının Gelir ve Maliyet Yapıları; Havaalanı Hizmetlerinin Fiyatlandırılması: Alternatif fiyatlama politikaları; Havaalanı Fiziki Tasarımı ile Gelir Yapısı İlişkisi: Havaalanı ticari stratejilerinin geliştirilmesi; Havaalanlarında Performans Ölçümü ve Değerlemesi; Yönetsel Açıdan Türkiye’ de ki Havaalanlarının Mevcut Durum İncelemesi ve Geleceği.

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Öğrenciler; motivasyon,  beden dili ve iletişim teknikleri başta olmak üzere insan davranışlarının bilimsel yönü, yolcu ilişkileri hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca Giyim, genel bakım, görgü kuralları ve diksiyon hakkında kişisel gelişime yönelik bilgiler verilecektir.

 

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI

Havayolu taşımacılığının genel özellikleri ve filo planlamanın önemi, pazar yapısı, filo planlama türleri, filo planlama elemanları, filo planlamanın aşamaları, filo planlamanın finansal boyutu, uçuş ağının belirlenmesi, anlaşmalar, filo planlamada uçak seçimini etkileyen faktörler, uçak özellikleri: performans özellikleri, uçak karakteristikleri, teknolojik özellikler, uçak değerleme, uçak güvenliği ve bakım, filo yapısına uygunluk

 

UÇUŞ PLANLAMA VE İZLEME

Genel uçuş kuralları, uçuş öncesi işlemler, uçuş planları ve yolcu manifestoları, yakıt planlama, uçuş yetkisi, onay ve müsaade sorumlulukları, acil (emergency) teçhizatın kullanımı, görerek uçuş kuralları, aletle uçuş kuralları, havacılık bilgi yayını (AIP), yer göstergeleri, NOTAM (havacılara bildiri), meydan uçuş bilgi servisi ve meydan trafik bilgi servisi, meteorolojik bilgi, radyo seyrüsefer yardımcıları, havaalanı kategorizasyonu, hava sahası çeşitleri, hava trafik kontrol ve destek üniteleri, performans grafikleri, uçuş logu ve uçuş planı, gidilecek yer ve rota seçimi, planlamada göz önünde bulundurulacak hususlar, sivil havacılıkla ilgili bazı uygulamalar, kısaltmalar.

 

HAVACILIK İNGİLİZCESİ

Bu dersin amacı öğrencilerin havacılık alanındaki İngilizce kaynakları okuyup anlamalarını sağlayacak dil yeteneklerini geliştirmektir. Hava ulaştırma sektörü üzerine Turkish Aviation, UTED vb. İngilizce yazılmış çeşitli makale ve kitaplar incelenerek sektörün önemli konuları ele alınır. Bu kapsamda Uluslar arası havacılık teşkilatlarının tanıtılması, Sivil havacılık frezyolojisine ilişkin tanımlar,  radyotelefon haberleşmesi, genel frezyoloji, Meydan hava trafik frezyolojisi, radar frezyolojisi  yaklaşma kontrol  frezyolojisi, saha kontrol  frezyolojisi, acil durum frezyolojisi.

 

HAVACILIK GÜVENLİĞİ

 

Havaalanı güvenlik sistemlerinin tanıtılması, apron güvenliği, terminal güvenliği, yolcuların terminale giriş uygulamaları vb. konular, dünyada ve ülkemizdeki bu alanda yaşanan teknolojik ve yönetsel değişimlerle birlikte anlatılacaktır.

 

BİTİRME PROJESİ

Öğrencilerin, konuların uygulanmasını yakından gözlemesi, resmi makamlar ile ilişkiler bu derste ele alınmakta, staj yapmaları temin edilerek kendilerine mezuniyet sonrası çevre kazandırılmaktadır. Mezuniyet projesinde öğrenciler meslek alanlarında seçtikleri proje konularında sunum yapacak ve rapor hazırlayacaklardır.


İNGİLİZCE AKADEMİK OKUMA VE YAZMA

Öğrencilere değişik okuma stratejileri öğretmek ve bunları kendi alanlarında kullanmak üzere pratik kazandırmak;

Öğrencilere sözlük kullanma alışkanlığı ve düzgün not alma alışkanlığı edindirmek ve dili zenginleştiren terimleri ve değişleri öğretmek;

Öğrencilere hızlı okuma ve detaylı okuma pratiği vermek;

Öğrencilerin eski bilgilerini hatırlamalarını sağlayarak, yeni bilgileri bağlantılı olarak            edinmelerini sağlamak;

Okuma yaparken ana fikir ve detayları fark etmeyi ve konu hakkında varsayımlarda bulunma yetilerini arttırmak.

Parçanın okunması sonunda sebep sonuç ilişkisini  geliştirmek.

Kendilerini yazarak ifade edebilmeleri için gerekli olan; fikirlerini organize etme, bağlama, noktalama işaretlerini kullanarak öğrencinin kendisini daha anlaşılır ve etkileyici bir biçimde ifade eder hale gelmesini sağlamak.

 

İNGİLİZCE KONUŞMA

Öğrencilerin dinleme alışkanlıklarını geliştirmek için kısa paragraflardan başlayarak daha uzun metinlerle çalışılması.

Başlangıçta anlaşılması kolay, güncel materyaller (mülakat, karşılıklı konuşmalar, film izleme ve dinleme) kullanılarak  dinleme çalışmaları yapılması;

Dinleme yapılırken not alma tekniklerinin verilmesi, başlıklara dikkat edilmesi , bağlaçların dikkate alınması ve kelimelerde  vurgu, stres ve telaffuzlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Uygun yabancı dil becerilerini kullandırtarak anlama gelişimini sağlamak.

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sebep ve sonuç kalıplarını kullanarak açıklamalarını sağlamak;

Tartışma içerikli konularda fikir üretebilme yetilerini geliştirmek için gündelik konu başlıkları vermek, bu konuda araştırma yapmalarını, örnekler bulmalarını sağlatmak. Farklı perspektiflerden bakarak, problem çözümünde fırsatlar yaratan kalıplar kullanmaya cesaretlendirmek.Yaratıcılık yetilerini, konuşma becerisinde kullandırtmak amaçlı kalıpların öğretilmesi ve uygulamanın kontrol edilmesi.


İLK YARDIM VE ACİL DURUM OPERASYONLARI

Genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, bilinç bozuklukları(bilinci kapalı ve açık hasta yaralıya genel ilkyardım yaklaşımı, temel yaşam desteği, elektrik çarpması, suda boğulma, havayolu tıkanıklıkları kanamalarda ve yaralanmalarda ilkyardım;  göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım zehirlenmelerde ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, omurga yaralanmalarında genel ilkyardım yaklaşımı, hasta ve yaralı taşıma teknikleri uçuş fizyolojisi ve yolculukta sağlık, uçuşta ilk yardım kuralları ve prosedürler uçuşta karşılaşılabilecek hastalık yaratan durumlar ve ilk yardımı, uçuşta doğum


Nerelerde Havacılık Yönetimi Bölümü vardır?

Havacılık Yönetimi-3
Havacılık Yönetimi-3

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Ücretsiz)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)DEVLET

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%75 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(İşletme Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)VAKIF

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)VAKIF

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%75 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)VAKIF

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)VAKIF

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)VAKIF

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)VAKIF

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)VAKIF

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)VAKIF

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)VAKIF

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)KKTC

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)KKTC

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)


Gelecekte ne gibi fırsatlar olabilir?

Havacılık Yönetimi-4
Havacılık Yönetimi-4

Gelecekte bu sektör daha da büyüyecek ve bu alanda çalışanlara daha çok ihtiyaç olacak. Uçakların 2023’te 40 bine ulaşacağı öngörülüyor. Yani neredeyse 2 katı gibi bir rakam. Dolayısıyla bu sektör gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu da sivil havacılık eğitimini tercih edenlerin istihdam sorunu olmayacağı anlamına geliyor. Öğrencilerin havacılık sektörüne personel yetiştiren üniversiteleri gönül rahatlığıyla tercih edebilecekler. Gelecekte de istihdam sıkıntısı olmayacağı görülüyor.  Bu bölümü tercih eden mezunlar iyi ve rahat iş buluyor, yüksek maaşla çalışıyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında çalışma imkanı buluyor.                                                                                                                                                                                                         


Yazar: İlgar Valikhanov

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog