Türkiye Uzay Ajansı

Yazar :

milliuzayprogramı, türkiyeuzayajansı, türkuzayajansı

Türkiye Uzay Ajansı-1
Türkiye Uzay Ajansı-1

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal uzay ajansıdır. Bu ajans, 13 Aralık 2018 tarihinde  Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir devlet kurumu olarak “Milli Uzay Programı”nın hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur. Bu ajansın başkanlığı Serdar Hüseyin Yıldırım’a verilmiş, ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirmiştir. Ajansın Yönetim Kurulu, başkan dahil 7 üyeden oluşmaktadır. Ajansın Başkanı, Yönetim Kurulu’nun da başkanı olarak görev yapmaktadır. Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilebilme hakkı vardır.

Türkiye Uzay Ajansı-2
Türkiye Uzay Ajansı-2

Başlıca Hedefleri

Ajans için; ülkenin kalkınması, milli güvenliğin sağlanması, kamu sağlığı ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi, doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılması gibi hedefler belirlenmiştir.

 

 Başlıca Görevleri

 •         Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayii geliştirmek
 •         Uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojiler kazandırmak
 •         Fırlatma kayıtları tutmak
 •         Toplumun refahı ve milli menfaatler doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak
 •         Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinde yararlanabilmesi için çalışmalar yapmak
 •         Uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik alt yapıların ve insan kaynaklarını geliştirmek
 •         Deneysel hava araçları üzerine araştırmalar yapmak
 •         AR-GE faaliyetleri yürütmek, tasarımlar yapmak
 •         Ülke genelinde uzay ve havacılık alanında bilim ve teknolojilere yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde de öncülük yapmak
 •         Kamuoyuna ulaşmak için gerekli yayınları yaparak, her türlü iletişim ortamında içerik hazırlayıp sunarak etkinlikler gerçekleştirmek ve bu amaca yönelik faaliyetleri desteklemek
 •         Yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlamak

 

Türkiye’nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerini koruma ve güvence altına almak için kurulan ajans, uluslararası uzay ajansları ile de  işbirlikleri gerçekleştirecektir.

 


Yazan:   Psk. Dan. Sidre Çalışkan

 Kaynak:

https://www.wikizero.com/tr/T%C3%BCrkiye_Uzay_Ajans%C4%B1 (Erişim tarihi: 20.11.2019)

https://web.archive.org/web/20190904160909/https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-uzay-ajansi-ilk-toplantisini-yapti-/1572029  (Erişim tarihi: 21.11.2019)

https://web.archive.org/web/20181214152855/https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/20-yillik-ruya-gercek-oldu-turkiye-uzay-ajansi-kuruldu/1337121  (Erişim tarihi: 22.11.2019)

 

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog