Uluslararası Sivil Havacılık Örgütleri

Yazar :

Merhaba sevgili okur, bu yazımda sizlere dünyada ve Türkiye’de hava taşımacılığı yapan kuruluşların üyesi olduğu, denetimlerdeki standartları sağlayan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütlerinden bahsedeceğim. Keyifli okumalar!

DEVLETLERİN KURMUŞ OLDUĞU SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTLERİ

⇒International Civil Aviation Organization-ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK BİRLİĞİ

⇒European Aviation Safety Agency-AVRUPA SİVİL HAVACILIK EMNİYET AJANSI

⇒European Civil Aviation Conference-AVRUPA SİVİL HAVACILIK KONFERANSI

⇒Eurocontrol-AVRUPA HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ ÖRGÜTÜ

⇒Joint Aviation Authorities-AVRUPA SİVİL HAVACILIK OTORİTESİ

SİVİL SEKTÖRÜN KURMUŞ OLDUĞU SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTLERİ

⇒International Air Transportation Association (IATA)-ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ

⇒Airports Council International (ACI)-ULUSLARARASI HAVALİMANLARI KONSEYİ

⇒Association of European Airlines-AVRUPA HAVAYOLLARI BİRLİĞİ


ICAO

ICAO (International Civil Aviation Organization)  İkinci Dünya Savaşı sonrasında hava taşımacılığında meydana gelen politik ve teknik sorunların çözümüne esas genel düzenlemenin yapılması amacıyla, Kasım 1944’de Chicago’da yapılan çalışmalar sonucunda; 52 ülke temsilcisi tarafından hazırlanan “Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması” 7 Aralık 1944’te Washington D.C.’de ülkelerin imzasına açılmıştır.

Chicago Sözleşmesi olarak da anılan anlaşmanın giriş bölümünde belirtilen amacı; uluslararası sivil havacılığın emin ve düzenli bir şekilde geliştirilmesidir.

Amaçları; Chicago Konvansiyonu’nun 44. maddesinde belirtilen ICAO’nun amaçları özetle;         

Bütün dünyada uluslararası sivil havacılığın emin ve düzenli gelişmesini sağlamak,

Barışsever amaçlar için hava araçları gelişimi ve işletilmesini desteklemek,

Uluslararası Sivil Havacılık için hava koridorları, havaalanları ve seyrüsefer kolaylıklarının gelişmesini sağlamak,

Dünya halkının emin, düzenli, yeterli ve ekonomik hava ulaşımına olan ihtiyacını karşılamak,  Taraf ülke haklarının tam olarak korunması ve ülkelerin her birine uluslararası havayolu işletmeciliği konusunda uygun imkan sağlanması,

Taraf ülkeler arasında hiçbir fark gözetmemek,

Uluslararası hava seyrüseferinde uçuş emniyetini garanti altına almak, 

Genel olarak, Uluslararası Sivil Havacılığa ait tüm konuların gelişimini sağlamak.


EASA

European Aviation Safety Agency (EASA) – Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Avrupa Birliği’nin sivil havacılık güvenliği çerçevesinde oluşturduğu ve 2010 itibariyle JAA’nın (Joint Aviation Authorities – Müşterek Havacılık Otoriteleri) yerini alan girişimidir.  EASA, 15 Temmuz 2002 tarihinde hizmete geçmiş ve Avrupa hava sahasıyla ilgili bir güvenlik kurumudur. Merkezi Almanya’nın Köln şehrindedir ve tüm üye uluslardan yaklaşık 300 görevli çalıştırmaktadır.

ABD´de bulunan FAA gibi görevi Avrupa hava sahası içinde, geniş anlamda hava ve havacılıkla ilgili her türlü uçak, uçuş, üretim, müdahale, etkinlik ve geçerli güvenlik mevzuatların takibi ve uygulanmasını kontrol edip, Avrupa´da havacılık güvenliğini sağlamaktır.


ECAC

EUROPEAN CIVIL AVIATION CONFERENCE (ECAC)  Ülkemiz, ICAO’nun yanı sıra, Avrupa ülkeleri arasındaki havacılık faaliyetlerini düzenleyen Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’nın da üyesidir. Kısa adı ECAC olan bu kuruluş, ICAO’nun personel desteği altında ayrı bir bütçeyle, bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  1955 yılından beri faaliyetlerini sürdüren bu kuruluşa 32 Avrupa ülkesi üyedir.

Avrupa Sivil Havacılık Konferansı emniyetli, etkili ve kaliteli Avrupa Hava Taşımacılık sisteminin sürekli gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.  ECAC; Üye ülkeler arasında sivil havacılık uygulama ve politikalarının uyumlu olması.  Üye ülkeler ve diğer ülkeler arasında politik sorunların giderilmesine katkıda bulunur.

ECAC, ICAO ve Avrupa Konseyi ile yakın temastadır, Avrupa Birliği ile aktif iş birliği içindedir.  Avrupa Sivil Havacılık Konferansı tartışma ve karar alma aşamasında Avrupa’daki Ulaştırma Bakanlıklarına öneriler sunar.


EUROCONTROL

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL)  Amacı Avrupa hava trafik yönetimini geliştirmek olan uluslararası bir örgüttür. Merkezi Brüksel’de bulunan örgütün şu anda 37 üyesi bulunmaktadır.  Eurocontrol devletler, seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, sivil ve askeri kullanıcılar, havaalanları, havacılık endüstrisi, profesyonel örgütler ve diğer ilgili Avrupa kuruluşlar ile işbirliği içinde; kısa, orta ve uzun dönem Avrupa hava trafiği stratejileri planlamakta, geliştirmekte ve koordine etmekte olan Eurocontrol’ün birincil amacı Avrupa Hava Trafik Sistemini geliştirmektir.

AMAÇLARI: Gerekli ölçüde kullanılan hava trafiği sahasının artırılması ve Avrupa hava trafik yönetimi sisteminin optimum değerde kullanılması ve yürütülmesi,  Ulaşım ve havayolları kanunlarının 2000 yılı sonrası stratejisi ile destekleyerek hava trafik yönetimini güçlendirmek,  Uyduya bağlı seyrüsefer sistemlerinin dizaynında ve uygulanmasında aktif bir rol ve katılım sağlamak. Diğer Avrupa kuruluşları ile uyum ve işbirliği içinde olmak.

Türkiye Eurocontrol’e üyedir.


JAA

JOINT AVIATION AUTHORITY (JAA)  Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) yavaş yavaş JAA’nın tüm yetkilerini ve görevlerini üstlenmektedir.  JAA emniyet düzenleyici standartlar ve prosedürlerin uygulanması ve geliştirilmesinde işbirliği anlaşmasına varmış belirli sayıdaki Avrupa devletinin, sivil havacılığı düzenleyici otoritelerinin temsil edildiği, Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) bir birleşik yapısıdır. Bu işbirliğinin amacı, yüksek ve sabit bir emniyet standardı ve Avrupa’daki rekabet için uygun zemin yaratmaktır. Ayrıca diğer bir amacı da JAA düzenlemelerinin, FAA düzenlemeleriyle uyumunun sağlanmasıdır.

AMAÇLARI: Üye ülkeler içerisinde yüksek seviyede havacılık emniyeti için düzenlemelerde işbirliğini sağlamak  Etkin bir havacılık sektörüne katkıda bulunmak için, etkin bir emniyet sistemi uygulamak.  Üye ülkeler içerisinde eşit ve adil rekabet için, ortak standartların uygulanmasına katkıda bulunmak.


IATA

IATA; emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba’da kurulmuştur. Kuruluşunda IATA’nın sadece 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şimdi ise dünya genelinde 140 ülkeden 270’in üzerinde üyeye sahiptir.

Genel Sorumlulukları: Tüm dünya insanlarının yararı için güvenli, düzenli ve ekonomik hava ulaşımının yaygınlaştırılması, hava ticaretinin geliştirilmesi ve bu konularla ilgili sorunların üzerinde çalışılması,  Doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası hava ulaşım hizmeti ile ilgilenen hava ulaşım girişimleri arasında işbirliği ortamları hazırlamak,  Yeni oluşturulmuş Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO – International Civil Aviation Organization) ve diğer uluslararası organizasyonlarla ile işbirliği kurmak.

IATA’nın en önemli amacı, havayolu hizmetini geliştirerek, maliyetlerin azaltılmasını sağlamaktı. Yolcu ücretleri, havaalanı kullanma ve hava seyrüsefer hizmetleri ücretleri 1960 ve 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. IATA’nın görevi bu ücretlerin etkilerini minimize etmek ve bu ücretlerin sadece gerektiği gibi tesisler için alındığının, ve verimlilik gelişmelerinin maliyet projeksiyonlarına yansıtıldığından emin olunmasını sağlamaktadır.


ACI

AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL (ACI) (ULUSLARARASI HAVALİMANLARI KONSEYİ)  Merkezi Cenevre’de bulunan havaalanı işleticileri mesleki birliğidir.  Ticari amaçlı olmayan organizasyon 170 ülkeden 1400 havaalanını temsil etmektedir.  Havaalanları işleticileri ve ticari partnerleri arasındaki birlikteliği oluşturmak, havaalanı işletmeciliğinin geliştirilmesi, üyeler arasında ortak politikaların belirlenmesi için çalışmak ve havaalanı uzmanları ve yöneticileri için gerekli bilgilerin yayınlanması konseyin amaçları arasındadır.


AEA

Avrupa Havayolları Birliği (Association of European Airlines – AEA)  31 Avrupalı havayolları şirketinden oluşan bir birliktir. Birliğin amaçları üye havayolları şirketlerini, gerek Avrupa Birliği içinde gerekse diğer kuruluşlara karşı temsil etmektir.  Birliğin başlangıcı 1952’ye dayanır. Air France, KLM, Sabena Airlines ve Swissair şirketlerinin öncülüğü ile kurulmuştur.  2005 senesinde birliğe üye şirketleri toplam 346.475.239 yolcu taşımıştır.  THY’de üyedir.


IATA-EASA Örgütleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için;

https://blog.havacilikpsikolojisi.net/iata-easa/

EAAP-ICAO Örgütleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için;

https://blog.havacilikpsikolojisi.net/eaap-icao/


Yazan: Zeynep Tüfekçi

Kaynakça:

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_European_Airlines

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas

https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr

https://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/Vorschriften.html

https://www.eurocontrol.int/brand

https://www.ecac-ceac.org/

https://travelnewsy.com/2020/05/26/european-aviation-safety-agency-announces-list-of-high-risk-airports-worldwide/

https://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-sivil-havacilik-orgutu-_icao_.tr.mfa

https://slideplayer.biz.tr/slide/3209263/

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog