COVID-19 : Küresel havaalanı meslekleri için varoluşsal bir tehdit

Yazar :

2020, airporteconomics, covid19, etki, havaalanı, havaalanıcalısanları

 

COVID-19 salgını, küresel hava taşımacılığının benzeri görülmemiş bir şekilde bozulmasına neden oldu. Hemen hemen tüm havaalanları, özellikle de uluslararası yolcuları idare edenler, trafik hacimlerinde feci düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Birçok durumda, yolcu havayollarının düzenli ticari operasyonlarına, altyapının neredeyse tamamen veya tamamen kapanmasına maruz kalmışlardır.

Bu nedenle havaalanı sektörü ekonomik açıdan en çok etkilenen endüstriler arasındadır.

Dünyadaki ve hava taşımacılığı endüstrisindeki hızlı ve radikal değişimler nedeniyle ACI, COVID-19’un havaalanı meslekleri üzerindeki etkisini periyodik olarak güncellemeye devam edecektir. En güncel durumdaki ekonomik veri bülteni(Economic Data Bulletin), seyahat kısıtlamalarının ölçeğini, küresel karantina önlemlerini ve son değerlendirmeden bu yana ortaya çıkan diğer önemli olayları dikkate almaktadır.


2020 Yılının İlk Çeyreğinde Yolcu Trafiği Üzerindeki Etkisi


Yolcu trafiği, 2019 yılında pozitif yıllık büyüme oranlarını sürdürmeye devam etti. Ön verilere dayanarak, trafik 2019’da 9.1 milyar yolcuyu aştı ve bu da yıllık toplam yolcu trafiğinde +3.4% büyümeyi temsil etti.

ACI ayrıca küresel yolcu trafiğinin 2020’de 9.5 milyar yolcuya ulaşacağını öngördü. Bununla birlikte, devam eden Siyah Kuğu etkinliği(Black Swan Event), bu trafik hacmini ulaşılamaz hale getirdi, çünkü endüstri, mart ayı sonuna kadar tam anlamıyla çakılı kaldı.

Ocak 2020 için en son trafik rakamları, havacılık üzerindeki COVID-19 etkisinin hızlı olduğunu göstermektedir: küresel yolcu trafiği, bir ay öncesinden +4.9% olan oran Ocak 2020’de yalnızca +1.9% oranında artmıştır. Asya-Pasifik bölgesi ise Ocak ayında COVID-19 krizinin etkilerini zaten gösteriyordu ve iç trafikte önemli bir kayma nedeniyle %-1.8 oranında azalma gösteriyordu (-3.6%).

Tahminler her zamanki gibi iş ile karşılaştırıldığında, bu salgın sonucunda dünya yolcu trafik hacimlerinde azalma Ocak ayında -6.9%, Şubat ayında -22.9% ve Mart ayında -53.1% oranında gösterdi, 2020 yılının ilk çeyreğinde ise -28.3% oranında bir düşüş gösterdi, bu durum mutlak anlamda 620 milyon yolcu azalması ile eşdeğer toplamı gösterir.

2020’in ilk çeyreği için trafik tahminleri üzücü bir resmi tasvir ediyor. Tüm bölgelerde bulunan havaalanları yolcu trafiğini çift haneli oranlarda kaybedecek.

Asya-Pasifik, yılın ilk üç ayında yolcu trafiğinde tahmini -38.9% oranda kaybı ile en çok etkilenen bölge olarak görülüyor, bunu Avrupa (-23.9%) oranla ve Kuzey Amerika (-20.7%) oranla takip ediyor. Kayıpların büyüklüğünü, bu büyük ekonomik ağırlıklı merkezlerin etkilendiği kronolojik sıra, sezgisel olarak takip eder.

 COVID-19 : Küresel havaalanı meslekleri için varoluşsal bir tehdit-1
 COVID-19 : Küresel havaalanı meslekleri için varoluşsal bir tehdit-1 

2020 Yılı İçin Yolcu Trafiği Üzerindeki Etkisi

 

Devam eden sağlık krizi, COVID-19’in etkisinin sadece 2020’in ikinci çeyreğine değil, aynı zamanda yılın ikinci yarısına da uzanacağı tahminleriyle geniş kapsamlı ekonomik sonuçlara sahip olacak.

Hava taşımacılığı endüstrisindeki uzmanların çoğu, toparlanmanın kriz öncesi trafik seviyelerine ulaşmak için bir yıl ila 18 ay sürebileceğini ve endüstrinin 2021’in sonundan önce COVID-19 öncesi trafik hacimlerini tekrar kaydedemeyebileceğini kabul ediyor.

Birinci çeyrekte yolcu trafiğindeKİ çeyrek düşüş ve ikinci çeyrekteKİ önemli trafik kayıpları göz önüne alındığında, küresel yolcu trafiği, tahmin edilen rakamla karşılaştırıldığında beşte iki oranına (%38.1) yakın kaybedecek, bu oran mutlak anlamda 3.6 milyar yolcuya eşdeğer.

Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Avrupa–yoğun olarak uluslararası trafiğe dayanan üç pazar–her üç durumda da üçte bir oranını aşan önemli bir yolcu payını kaybedecek. Yurtiçi operasyonların önemli bir payı ile karakterize edilen Amerika’daki havaalanlarının toplam yolcu veriminin üçte birinden fazlasını kaybetmesi bekleniyor.

Mutlak anlamda, 2020 sonuna kadar trafikteki azalma Asya-Pasifik’te 1,5 milyar yolcuya, Kuzey Amerika’da 0.8 milyar yolcuya ve Avrupa’da -1 milyar yolcuya yaklaşabilir. Latin Amerika-Karayipler, Orta Doğu ve Afrika, sırasıyla 250, 160 ve 80 milyon yolcu  kaybedebilir.


2020 Yılının İlk Çeyreğinin Havaalanı Gelirleri Üzerindeki Etkisi


Havacılık ve ticari faaliyetteki gelir kanalları benzeri görülmemiş düşüşlerle felç oldu. Gelir kurumuş olsa da, maliyetlerinin çoğunluğu sabit veya yarı sabit maliyetlere nazaran havaalanları için maliyet tabanı bu denli esnek değildir.

ACI, COVID-19 salgınından önce, 2020’in ilk çeyreği için küresel havaalanı gelirlerinin 39 milyar dolara yaklaşacağını öngörmüştü. (Tüm rakamlar ABD Doları cinsinden öngörülmüştür.)

COVID-19 etkisi altındaki trafik eğilimlerine ve genel ticari faaliyetteki kaçınılmaz azalmaya dayanarak, ACI şimdi yaklaşık 33 milyar dolarlık bir gelir açığına eşdeğer gelir kaybı tahmin ediyor.

Havaalanı endüstrisi bağlamında, bu, Avrupa veya Asya-Pasifik’teki en büyük on havaalanının toplam yıllık gelirlerine eşittir.

Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın en büyük havacılık pazarları şimdiden, 2020 yılının ilk çeyreğinde multi-milyar dolarlık kayıplarla karşı karşıya kalacağı açıkken, Orta Doğu, Latin Amerika-Karayipler ve Afrika’da bulunan havaalanları da büyüklüğü ve pazardaki konumları ile orantılı önemli kayıplar yaşayacaktır.

2020 Yılı İçin Havaalanı Gelirleri Üzerindeki Etkisi


ACI, 2020 yılı için tahmini trafik rakamlarına dayanarak, gelir etki değerlendirmesini de genişletti. Sektörün mevcut piyasa döviz kurlarında yaklaşık 172 milyar dolar üretmesi ve birim gelirlerinin düz bir şekilde evrimini varsayması beklenirken, devam eden kriz ışığında bu yıl sonuna kadar yaklaşık %45 oranında veya 76 milyar doların üzerinde gelir kaybedebilir.
Bu büyüklükteki sert bir düşüş, endüstri için bir bütün olarak varoluşsal bir tehdidi temsil ediyor.

Havaalanları; pistler, taksi yolları, park standları ve terminal binaları gibi havaalanlarının altyapı bileşenlerini korumak ve işletmek için gerekli olan alanların, ağırlıklı olarak yüksek ve sabit maliyetlerle karakterize oldukları için, sermaye giderlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.


Kargo Operasyonlarının Sürekliliği


Yolcu trafiğindeki keskin azalmaya rağmen, birçok havaalanı ve büyük şehirlere hizmet veren özellikle büyük havaalanları kargo operasyonlarına açık kalıyor. Hava kargo işinin sürekliliği, hane halkları, topluluklar, endüstriler ve genel olarak küresel ekonomi ile devam eden pandemiyle mücadele için gereklidir.


ACI Tarafından Önerilen Politika Önlemleri


Hükümetler ekonomik teşvik konusunda karar vermeye devam ettikçe, ACI World havaalanlarında olan açığı hafifletmek için aşağıdaki politika önlemlerini önermiştir.

-Havaalanı gelirlerinin korunması: Havaalanları, havayolları ve yolculardaki ücretlerden ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlere güveniyor, ve ikincisi, havaalanı maliyetleri ile havacılık geliri arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle, havaalanı ücretlerinin küresel olarak azaltılması veya geniş kapsamlı indirimlerin getirilmesi, havaalanı operatörlerini daha büyük mali sıkıntıya sokacaktır.

-Havaalanlarının yuva olarak kullanım gereksinimlerinin azaltılması: Havaalanları kullanım gereksinimlerinin geçici olarak askıya alınması, 30 Haziran 2020’e kadar, taşıyıcıların programlarını sürdürülebilir bir şekilde ayarlamalarını ve havaalanlarının hub havaalanlarındaki bağlantı trafiğini korumasını ve dünya çapındaki bağlantıyı korumaya yardımcı olmasını sağlayacaktır. Sonraki düzenlemelerle ilgili olarak, ACI, her pazardaki duruma odaklanarak ve veri odaklı kanıtlara dayanarak durumun devamının esnek bir şekilde yeniden değerlendirilmesini desteklemektedir.

Hükümetlere imtiyaz ücreti ödemeleri: Hükümetlerin, yaşadıkları finansal stres göz önüne alındığında, mülkiyet durumlarına bakılmaksızın, havaalanı operatörleri için geçerli olan havaalanı kiralarından ve imtiyaz ücretlerinden feragat etmeyi dikkate almaları gerekir.

-Havacılık sektörü için vergi indirimi: Acı World, ulusal makamların, havaalanı vergileri, yolcu bazlı vergiler ve genel olarak hava taşımacılığına ilişkin vergiler konusunda rahatlama sağlayarak tüm havacılık ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir role sahip olduğuna inanıyor.

-Devlet yardımı: Bazı durumlarda, devam eden salgın nedeniyle seyahatteki keskin düşüşün neden olduğu kayıpların dengelenmesine yardımcı olmak için devlet yardımı istemek uygun bir önlem olabilir.
Bu politika yanıtları, bu istisnai durumlarda havaalanı operasyonlarının sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Havacılık endüstrisi ve hükümetler, stratejik, pragmatik ve ortaklık içinde iyileşme umutlarına yaklaşmalıdır.


Havaalanı Mesleklerini Korumak


Ayrıca, COVID-19’un endüstri üzerindeki büyük etkisine yanıt olarak, ACI World, dünyanın dört bir yanındaki havaalanlarında çalışan milyonlarca çalışanın geçim kaynaklarını korumak için önlemler alma çağrısında bulundu.

ACI verileri, havalimanlarının – doğrudan veya dolaylı olarak – dünya çapında 6.1 milyondan fazla insanı istihdam ettiğini ve bu da havacılık sektöründeki tüm istihdamın %60’ını oluşturduğunu göstermektedir. Gerçekten de, tipik bir hub havaalanının, havaalanı operatörü için veya havaalanı sahasındaki diğer işverenler için çalışan 40.000 çalışanı vardır.

Dikkate alınabilecek önlemler şunlardır:

-Havaalanı personeline işletme giderlerini ve ücretlerini desteklemek için hibeler ve sübvansiyonlar yoluyla devlet yardımının derhal sağlanması
-Tercihli oranlarda ve banka garantilerinde güvenli finansman ve kredilerin sağlanması
-2020 için tüm ulusal ve yerel havacılığa özgü vergilerin askıya alınması
-Mülkiyet durumlarına bakılmaksızın, havaalanı işletmecileri için geçerli olan havaalanı kiralarının ve imtiyaz ücretlerinin feragat edilmesi veya ertelenmesi

Ülkeler ayrıca, operasyonların devam etmesine izin vermek ve tam operasyonlara hızlı bir dönüş sağlamak için asgari düzeyde istihdam sağlamayı da düşünmelidir. Bu, halen istihdam edilenler ve geçici olarak işten çıkarılanlar için köprü olacak programlar ile ilgili olarak desteklenen ücret garantileri anlamına gelecektir.


Havacılıkta İyileşme Beklentileri


Kurtarma umutları ile ilgili olarak ACI, iç yolcu trafiğinde daha hızlı toparlanmayı öngörmenin makul olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, uluslararası yolcu trafiği söz konusu olduğunda, çeşitli devletlerin son zamanlarda uygulanan kısıtlamalarındaki gevşeme ve değişkenlik hızı ve farklı zamanlarda, mevcut kriz yeniden ortaya çıkabilecek iken, herhangi bir uluslararası uçuşun karşılıklı izinler gerektirdiği için iyileşmesi daha uzun sürecektir.


Yazı:

Angela Gittens

Director General, ACI World


Çeviri:
Zeynep TÜFEKÇİ

Kaynakça
https://blog.aci.aero/covid-19-an-existential-threat-to-the-global-airport-business/

6 Yorum
 1. Murat 3 sene ago
  Reply

  Özelilkle Turizmden büyük gelir elde eden ülkeler için süreç daha da zor geçecektir.Türkiye 2019’da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşmıştı.

 2. İrem 3 sene ago
  Reply

  👏🏼

  • İrem Yektir 3 sene ago
   Reply

   👏🏼

   • İrem Yektir 3 sene ago
    Reply

    👏🏼

  • İrem Yektir 3 sene ago
   Reply

   Great👏🏼

 3. weezy 3 sene ago
  Reply

  Güzel çeviri, teşekkürler ve başarılar 😳.

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog