THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!

Yazar :

havacılık, pilot, thy

Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar,
müstakbel– kaptanınız konuşuyor..

  Türkiye’nin en köklü kurumlarından birisi olan Türk Hava Yolları, birçok insanın çalışmak istediği bir yer. Avrupa’nın en büyük havayolları ödülünü hiçbir rakibine kaptırmayan ulusal markamız, adeta meraklıları için bir rüya…

Biz de bu yazımızda sizler için alım yapılacak bu alana kabul edilme süreçlerinden ve gerekliliklerinden biraz bahsettik…

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-1
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-1

Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir çünkü hepimizin tahmin edebileceği üzere dünyanın birçok noktasına uçan THY’de çalışmak için, iyi bir İngilizce kesinlikle ilk şart.
Kabin ekibi, pilotlar, yer hizmetleri ve diğer personelle, yolcularla İngilizce olarak kurulacak iletişim önemlidir. Bunun için, firmaya girmek isteyenler THY İngilizce sınavı şartlarını iyi bilmeli, ona göre hazırlanmalı.
Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir ve bu sınavda temelde üç tip soru çeşidinden oluşur ve bunlar,

 

 • Çoktan Seçmeli,
 • Kutucuk Sürükleme,
 • Listening

Biraz öneride bulunmak gerekirse,
Hepimiz için İngilizce adına temel sayılabilecek yaşlar lise ve üniversite yıllarımızdı fakat geçen yılların ardından, bu temelin üzerine ne koyabildiğiniz oldukça önemli. Üzerini doldurdukça rakiplerinizden farkınızın oluşacağını unutmayın. Kelime dağarcığınızı geliştirmeniz bundan ötürü önemli.

Kelime testleri çözerek, sürekli sözlük karıştırarak, İngilizce altyazılı film ve diziler izleyerek hatta ingilizce kelime bilgisini geliştirmeyi hedefleyen sosyal medyadaki uygulamaları da kullandıktan sonra mülakata kendinizden emin bir şekilde girebilirsiniz.


2 DLR-1 SINAVI

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-2
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-2

DLR açılınca korkutan kısaltmalardan biri : Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. yani Alman Havacılık ve Uzay Dairesi, bir manada Avrupalı NASA. Kurumun ismiyle andığımız bu sınavlar esasında Avrupalı astronotların seçilmesi için tasarlanmış. Gelgelelim modüler bir sınav olması hasebiyle Lufthansa, SunExpress ve tabii ki Türk Hava Yolları gibi firmaların da radarına girmiş ve pilot adaylarının kaderini belirleyen yol ayrımlarından biri haline gelmiş.

İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır.

DLR-1 denilen sınav genel olarak teknik özellikleri ölçer ve daha çok geleneksel sınav formatındadır.
Bu kısım

Bu kısım içe­ri­sin­de geç­me­niz ge­re­ken 10 fark­lı mo­dü­lü ba­rın­dı­rı­yor. Bu mo­dül­ler de kendi ara­la­rın­da temel bil­gi­ler ve temel ye­te­nek­ler şek­lin­de ikiye ay­rı­lı­yor.

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-3
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-3

DLR-1, do­kun­ma­tik ekran, ku­lak­lık ve joys­tick kul­la­nı­la­rak, bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ya­pı­lan bir sınav. Sı­nav­lar ön­ce­den Ham­burg’da bu­lu­nan DLR Test Mer­ke­zi’nde ya­pı­lır­ken THY’nin artan pilot ih­ti­ya­cı üze­ri­ne, DLR gö­ze­ti­min­de, THY Uçuş Eği­tim Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ku­ru­lan sınav sa­lo­nun­da ya­pı­lı­yor. Buna rağ­men sı­na­vın de­ğer­len­di­ril­me­si halen Al­man­ya’da ya­pı­lı­yor.

DLR-1’de ba­şa­rı­lı olmak için geç­me­niz ge­re­ken mo­dül­ler :

 • Eng­lish
 • Mat­he­ma­tics
 • Phy­sics
 • Spa­ti­al Ori­en­ta­ti­on
 • Run­ning Me­mory Span
 • Con­cent­ra­ti­on
 • Cube Ro­ta­ti­on
 • Per­cep­tu­al Speed
 • Vi­su­al Me­mory
 • Mo­ni­to­ring and Inst­ru­ment Co­or­di­na­ti­on

3 CRM DEĞERLENDİRMESİ

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-4
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-4

DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.
CRM(Crew Resource Management), adından da anlaşılacağı üzerine ekip kaynak yönetimi olarak tanımlanmaktadır. CRM’in amacı, emniyetli bir uçuş operasyonu için var olan tüm ekibi, donanımı, bilgileri en etkili ve verimli şekilde kullanıp, koordinasyonu sağlamaktır.
CRM bir psikolojik mülakattır ve buna göre bir pilotun sahip olması gereken bazı kişisel özellikler vardır. Bunlar:
Karar Verme Yeteneği
Risk Yönetimi
Çatışma Yönetimi
Takım Çalışmasına Yatkınlık
Liderlik Vasfı
Duygusal Sağlamlık
Özgüven
İfade Yeteneği
İletişim Becerileri
Stres Yönetimi

olarak sıralanabilmekle birlikte iletişim becerisine ayrılan önemin payı elbette daha büyüktür.
CRM mülakatı öncesinde tarafımıza davet maili gönderildiğinde bir form da gönderiliyor ve kişisel bilgilerimizi içeren bu formun el yazımızla 2 gün içerisinde doldurulup soft kopya olarak THY’ye gönderilmesi talep ediliyor. Bu formun en önemli kısmı, sonunda yer alan 12 soruluk kısım. Çünkü bu mülakat bu 12 soruluk kısım üzerinden ilerliyor. Etkili, kısa ve net cevaplar vermeniz hayati önem taşıyor.

“CRM Mülakatına Hazırlanırken En Sık Yapılan 13 Hata” yazımızı ve CRM Değerlendirmesinde Geri Bildirim Uygulamasında Eylül 2019 Güncellemesi ile ilgili yazdığımız yazıya linkleri tıklayarak okuyabilirsiniz.


4 KURUL MÜLAKATI – EVRAK KONTROLÜ – BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ

 

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-5
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-5

İşte tutkuyla beklediğimiz o ana geldik. THY ile ilk yüz yüze gelişimiz!
Tarafımıza THY Kokpit İstihdam Departmanı tarafından ilk mail ulaşıyor ve ‘Süreç Bilgilendirme’ başlığı altında Evrak Teslimi ve Boy&Kilo Ölçümü için istenilen evraklar, tarih, saat ve konum bildiriliyor. Ve merak etmeyin ki istenen evraklar online olarak kolaylıkla edinebileceğiniz evraklar.
Yenibosna GİSAD binasında gerçekleşiyor evrak teslimi sürecimiz. Önce sırayla boy ve kilo ölçümleri yapılıyor her bir adayın, sonrasında bir yetkili evraklarımızı, CV’mizi topluyor, tüm bu aşamaları da geçtikten sonra binadan ayrılırken kapıdaki Turkish Airlines yazısının önünde bir Selfie çekmeyi unutmuyoruz tabii…


5 SAĞLIK KONTROLÜ

 

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-6
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-6

Sağlık durumu uçuşa elverişli olan seçme süreçlerinde başarılı olan adaylar işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecek ve bunun ücreti THY tarafından karşılanmayacaktır. (Yaklaşık 500 TL)

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması halinde THY işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilecek.

Yine teknik detayları geçtikten sonra ise önemli bir nokta; THY, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahip.

Yazımızın sonuna gelirken tüm bu zor ama bir o kadar keyifli süreçte, tüm 2. Pilot adaylarımıza bol şans diliyoruz, kanatlarınız sizinle olsun…

THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-7
THY II.Pilot Adaylarını Arıyor!-7

 

Yazar: Sude Kanbur

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog