Havacılıkta İşveren Markası

Yazar :

Firmaların rekabetçi piyasalarda rakiplerinden bir adım öne geçmek amacıyla sahip olmaya çalıştığı varlığa marka denmektedir. İşveren markası ise genel olarak, organizasyonun içeriye ve dışarıya verdiği vaatler bütünü olmakla birlikte pek çok tanımı mevcuttur. Peki, havacılıkta işveren markası nedir ve ne işe yarar? Gelin hep birlikte bunu inceleyelim.


Bir Şirketin Çalışılabilecek En İyi Yer Olarak Algılanması…

Öncelikle işveren markasını biraz daha açmak istiyorum. Bir firmanın mevcut ve gelecekteki çalışanlarına, o firmanın ne derece çalışılmaya değer bir yer olduğunun anlatılmasına yönelik iletişim faaliyetlerinin bütününe işveren markası diyebiliriz. Başka bir ifadeyle bir firmanın, potansiyel ve halihazırdaki çalışanların farkındalıklarını arttırmak ve potansiyel çalışanları o firmayı tercih etme yönünde teşvik etmeye yönelik gerçekleştirdiği stratejileridir. Yani,  stratejik bir kaynak olan insana ulaşma adına işveren olarak farklılaşmaktır. En özet şekilde söyleyecek olursak işveren markası bir şirketin çalışılabilecek en iyi yer olarak algılanmasıdır.


Amaçlara ve Hedeflere Bakalım

Örgütün, işveren markasına sahip olmasıyla birlikte gelen birtakım amaçlar ve hedefler de vardır. Bunları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

AMAÇLAR HEDEFLER
Organizasyonun güçlü bir işveren ve partner olduğu hakkında farkındalığı yükseltmek. Üstün nitelikli çalışanlar kazanmak ve bunu sürdürmek.
Hayran olunacak organizasyon olduğunu yansıtmak. İşe alım, partner edinme ve müşteri kazanma süreçlerini kısaltmak ve maliyetlerini azaltmak.
Cazibe unsurlarını, değerlerini paylaşarak insanların birlikte geleceğe ilerlemek üzere heveslenmelerini, böyle hissetmelerini ve bunun hakkında konuşmalarını sağlamak. Çalışan, partner ve müşteri bağlılığını arttırmak.

Havacılıkta İşveren Markası

Diğer sektörlerde olduğu gibi, hatta belki biraz daha belirgin bir şekilde, havacılık sektöründe de firmalar nitelikli çalışanlara ulaşabilmek amacıyla bir yandan mevcut çalışanlara yönelik faaliyetler yürütürken diğer yandan da potansiyel çalışanlara ulaşmaya yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır.


Havacılık Sektörünün Etkisi Her Geçen Gün Artmaktadır

Havacılık sektörünün etkisi her geçen gün artmaktadır. Bu durum ise bir yandan sektörün gelişmesini sağlarken diğer yandan bu gelişmeye bağlı olarak nitelikli işgücü ihtiyacını  ortaya çıkarmaktadır. Günümüz rekabetçi piyasalarında ikamesi olmayan bir unsur olarak görülen ve stratejik bir çerçevede değerlendirilen insan kaynağına ulaşmanın ve bunu kurum bünyesine katmanın rakipler karşısında rekabette avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlayan internet ve sosyal medya, işletmelerin bu amaca ulaşmak için kullandıkları önemli iletişim araçları haline gelmiştir. Bu iletişim araçları işletmeler açısından işveren markasının oluşturulması amacıyla kullanılabilecek etkin ve önemli araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.


Bu Amaç İçin Yararlanılabilecek İletişim Araçları Neler?

   

                   Organizasyonun                                          Müşteriler için hazırlanan                              Kurumsal kimliklerini yansıtan

              sosyal medya kanalları                                kurumsal kabin içi dergiler                                             web siteleri 


İyi Bir İşveren Markası İçin Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Gereklilikler Vardır

  • Müşteri, paydaş ve çalışanların işbirliği yapması
  •  Bugünün sorun ve işleriyle başarıyla başa çıkmak
  •  Geleceğin fırsatlarına ve sürdürülebilirliğine odaklanmak
  •  Küresel rekabeti gözetmek
  •  Bilgiye ve veriye odaklı iç görüler geliştirmek
  •  İnovasyon, liderlik, finansal güç ve yönetim becerilerinde rekabetçi olmak

İşveren Markası Ya Olmazsa?

Aslında cevabı çok açıktır. Gizli maliyetler artar! Bu gizli maliyetlerden  bazıları rekabette geri kalmak, itibar kaybı, mevcut çalışanları tutmakta güçlük ve kurum markasını yönetmekte zorluktur.

Sonuç olarak, ilerlemenin tek yolu sürdürülebilir büyümedir. Sürekli gelişip değişen havacılık sektöründeki havayolu şirketlerinin büyürken rekabet edebilmeleri için başarılı bir işveren markasına sahip olmaları zorunluluktur. 

 


Yazan: Ayşe Bahar Duyar

Kaynakça:

Della Corte, V., Mangia, G., Micera, R., & Zamparell_, G. (2011). Strategic Employer Branding: the brand and image management as attractiveness for talented capital. China-USA Business Review , 10(12).

Kallio, P. (2020). The significance of the Employer Brand in the ground handling business.

Malik, M. S., Aslam, S., & Aslam, S. (2018). Selling the brand inside: corporate image, corporate identity and employer brand: case study of I-SEC Netherlands BV. International Journal of Bus_ness Performance Management, 19(3), 371-384.

Öksüz, B. (2012). İşveren markası yönetimi sürecinde iletişimin önemi. Selçuk İletişim, 7(2), 14-31.

Şeker, A. G. M., Şengel, A. G. Ü., & İb_ş, A. G. S. Havayolu işletmelerinde iletişim kanallarının iky açısından işveren markasına yönelik olarak değerlendirilmesi. In Book Of Proceed_ngs (p. 392).

Nayır, B. İşveren marka yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul’da hizmet sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-18.

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog