Nasıl Havacı Astsubay Olunur?

Yazar :
astsubay, havacıastsubay, havacıastsubaynasılolunur, intibak, millisavunmaüniversitesi, mülakat, muvazzafastsubay, rütbe, terfialma, turkhavakuvvetleri, yedekastsubay

Ülkesini karadan, havadan veya denizden gelebilecek tüm saldırılara karşı korumakla görevlendirilmek, bir Türk gencine gurur verebilecek en kıymetli vazifelerdendir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışmak, ülkemizdeki birçok gencin hayalleri arasındadır. Hayalleri süsleyen bu onurlu mesleği biraz daha yakından tanıyalım.

ASTSUBAY NEDİR? GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-1
Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-1

Astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine mensup olan, er ve erbaşlardan daha kıdemli fakat subaylardan daha kıdemsiz olan, subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen askerlerdir. 

Asıl görev ve sorumlulukları mensubu bulunduğu sınıfa veya kuvvet komutanlığına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki astsubaylar emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra  askeri eğitim ve muhabere gibi alanlarda da görev alırlar. 

 • Muvazzaf Astsubay:  

Hususi kanununa göre Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

 • Yedek Astsubay:

Askerlik sistemi içerisine yeni dahil edilecek olan yedek astsubaylık, 2 yıllık üniversite mezunlarını kapsayacak. Yedek astsubaylar ihtiyaca göre belirlenecek sınıfta 12 ay boyunca görevlerini sürdürecekler. 

Biz bu yazımızda muvazzaf astsubaylardan bahsediyor olacağız. 


ASTSUBAYLIK BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak.
 • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak.
 • Mezuniyet Şartı: 

Yurt içinde en az iki yıl süreli fakülte veya yüksek okul mezunu olmak gerekmektedir.

 • Yaş Şartı:

Önlisans mezunları için en fazla 25 yaş, lisans mezunları için 27 yaş sınırı bulunmaktadır.

 • Sınav Şartı:

Önlisans mezunları için KPSS P93 sınavından, lisans mezunları ise KPSS P3 sınavından en 60 puan almalıdır.

Bando sınıfına alımda KPSS şartı yoktur. Bu adayların Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı genel kültür sınavından en az 50 puan almaları gereklidir.


ASTSUBAYLIK MÜLAKAT AŞAMALARI

 • Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için)        •Evrak Kontrol
 • Fiziki Değerlendirme                                    •Kişilik Değerlendirme Testi,
 • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)                          •Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
 • Mülakat Sınavı                                             •Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri
 • Yüzme Testleri (Deniz Piyade ve Hava Piyade sınıfları için)
 • Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin)
 • Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için)
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

TÜRK HAVA KUVVETLERİ

Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-2
Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-2

1911 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri komutasıdaki en büyük ikinci kuvvet olan, Türkiye’yi havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. Karargahı Ankara’da bulunan Türk Hava Kuvvetleri’nin 2018 sayımlarına göre envanterinde 1.056 tane uçak ve 475 tane  helikopter ile birlikte bilinmeyen sayıda insansız hava aracı bulundurmaktadır.

1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile bu tarihe dek Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan komutanlık savaş dönemlerinde yine buraya bağlı kalmak üzere barış dönemlerinde Millî Savunma Bakanlığına bağlanmıştır.


HAVACI ASTSUBAYLIK ASKERİ VE AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ ( MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU)

Gaziemir, İzmir’de bulunan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na astsubay yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı, önlisans düzeyinde (iki yıllık) eğitim veren askeri yüksekokuldur. 

Burada verilen eğitimler Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi’nde yer alan bilgi, beceri ve yetkinlikleri esas alarak teknik ve uygulamalı olarak laboratuvarlarda verilmektedir.

Eğitimler üç farklı bölümden oluşmaktadır:

 • İntibak eğitimi
 • Akademik yıl içi eğitimi
 • Uygulamalı kamp eğitimi

Ve toplam 10 programda eğitim verilmektedir: 

 • Hava trafik kontrol,                                        •Elektronik ve haberleşme 
 • Bilgisayar programcılığı,                                •Güvenlik ve koruma,
 • Lojistik programı                                            •Büro yönetimi, 
 • Yönetici asistanlığı,                                        •Otomativ teknolojisi, 
 • İnşaat teknolojisi                                           •Uçak teknolojisi
Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-3
Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-3

Öğrencilerin okula katılışından mezun oluncaya kadar ki geçen sürede akademik dersler dışındaki diğer tüm faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi alay komutanlığı tarafından yürütülmektedir.

Burada öğrenilen teknik bilgiler astsubaylık mesleğinin temelini oluşturmaktadır.

Okul öğrenci ve akademisyen seçiminde oldukça seçici davranmaktadır.


HAVACI ASTSUBAYLIK RÜTBELERİ, TERFİ ALMA SÜRESİ 

 • Astsubay Çavuş
 • Astsubay Kıdemli Çavuş
 • Astsubay Üstçavuş
 • Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Astsubay Başçavuş
 • Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Çavuş olduktan üç sene sonra Astsubay Kıdemli Çavuş,

Astsubay Kıdemli Çavuş olduktan üç sene sonra Astsubay Üstçavuş,

Astsubay Üstçavuş olduktan altı sene sonra Astsubay Kıdemli Üstçavuş,

Astsubay Kıdemli Üstçavuş olduktan altı sene sonra Astsubay Başçavuş,

Astsubay Başçavuş olduktan altı sene sonra Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesine ulaşılmış oluyor.

Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-4
Nasıl Havacı Astsubay Olunur?-4

 

”Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.”

                                                                                      Mustafa Kemal ATATÜRK


Yazan: Özge Gökçe

Kaynakça:

havamyo.edu.tr

aksam.com.tr

kamubulteni.com

kariyer.net

kks.tsk.tr

 

Yorum Bırak ;

E-mail hesabınız yayınlanmayacaktır.

Belki İlgini Çeker ;

En Yeniler

Havacılık Psikolojisi Uçan Blog
Havacılık Psikolojisi Uçan Blog